Firma "MALPOL" Stanisław Malicki na Targach SIAL Paris

Firma MALPOL Stanisław Malicki bierze udział w targach SIAL Paris, odbywających się w dniach od 16 do 20 października 2016 r. we Francji. Udział w targach jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego "Gospodarna Wielkopolska" realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
Więcej informacji na temat wyjazdów na targi oraz misje można przeczytać na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.